Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Bespreking van de vraagstukken betreffende de Economische Unie Benelux ter voorbereiding van de ministersconferentie op 10, 11 en 12 maart 1949.

Lieftinck blijft huiverig voor de Benelux-Unie. Zijn reserves komen voort uit de verschillende monetaire en economische politiek die België en Nederland voeren en uit de verschillen in welvaartniveau. Zo ligt het loonpeil in België ca. 20% hoger dan in Nederland. De vraag is hoe zulke verschillen op elkaar af te stemmen. Drees en Van den Brink delen de scepsis. Van den Brink benadrukt echter dat de Unie niet enkel moet worden bekeken op het niveau van politieke risico's, maar vooral ook in het licht van het economisch potentieel op langere termijn.
De vergadering gaat vervolgens uitgebreid in op het rapport van de voorzitters van de voorbereidende raden voor de Benelux-Unie.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 337