Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voortzetting voorbereidende bespreking inzake de Economische Unie Benelux ter voorbereiding van de ministersconferentie (BuZa).

Vooral een technische discussie over de letterlijke tekst van de conclusies van de Nederlandse regering t.a.v. het eerder besproken Algemeen Rapport. Opnieuw geven vooral de te regelen monetaire en financiƫle kwesties aanleiding tot discussie. E.e.a. hangt samen met de zwakke financiƫle- en betalingsbalans-positie van Nederland.

NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 075.33