Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.2. Het plan tot Europese integratie en verhoging van het liberalisatiepercentage.

Inmiddels liggen er op OEES-niveau twee plannen inzake liberalisering van de onderlinge handel: het Plan Stikker en het Plan Pella. Het Plan Stikker scharnierde op een verlaging van het tariefniveau in het Europese handels- en betalingsverkeer met 60-75%. Het Plan Pella ging minder ver en hield de vorming in van een preferentiƫle tariefzone, met een gemeenschappelijk buitentarief. In de REA wil Lieftinck meer waardering voor het Plan Pella, dat op kortere termijn tot resultaten kan leiden. De REA besluit het Plan Stikker in de OEES Council in te brengen en stelt vast dat het Plan Pella hiermee zeer wel verenigbaar is. Nederland zet daarmee een aanzienlijke stap in de richting van liberalisatie op Europees niveau.