Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5. De ontwikkeling en de huidige problematiek van de Benelux.

N.a.v. nota van de voorzitter van de Nederlandse delegatie in het Benelux-overleg (d.d. 02-10-1952, REA no. 589) t.b.v. naderend tripartite top van de Benelux. Er zit weinig schot in de onderlinge afstemming van beleid tussen de drie betrokken landen. Zo zijn de Nederlandse en Belgische monetaire en loonpolitiek nog steeds met elkaar onverenigbaar en vormen ze hinderpalen voor een bredere economische afstemming in de richting van de te vormen Economische Unie. Als gevolg van e.e.a. geeft de onderlinge handel ook problemen te zien. De REA wijdt een uitvoerige bespreking aan de zaak, waarbij tal van detailkwesties worden meegenomen.