Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. De Europese Gemeenschappelijke Markt en de overzeese gebiedsdelen.

N.a.v. brief Luns dd. 11-02-1957, no. 22011. Frankrijk wil plots dat Algerije geheel in de EEG wordt geïntegreerd, zodat de overige EEG-leden via hun bijdragen gaan meebetalen aan Frankrijks semi-koloniale gebieden. Nederland heeft hiertegen bij monde van Van der Beugel bezwaar aangetekend. Duitsland heeft een tegenvoorstel ingediend, dat neerkomt op het instellen van een echt gemeenschappelijke pot voor investeringen in overzeese gebieden. Nederland steunt het Duitse voorstel. Hiernaast bestaan ook nog steeds de verschillen van inzicht t.a.v. het in te stellen buitentarief voor handel met de EEG. Pos waarschuwt dat, indien e.e.a. zou betekenen dat Suriname óók het gemeenschappelijke buitentarief zal moeten gaan hanteren, dit erg nadelig is voor de Surinaamse handelscontacten. E.e.a. zal nader uitonderhandeld moeten worden.