Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00187
20-07-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Inst. 3. Verslag vergadering Werkgroep Institutionele Vraagstukken, 20 juli 1950.

Spierenburg deelt mede dat Nederland, na intern beraad, bereid is de supranationaliteit van de HA te aanvaarden. Wel houdt hij namens Den Haag vast aan een mede-sturende rol voor regeringen via de Raad van Ministers. De instelling van een 'assemblée commune' wordt door Den Haag zonder enthousiasme aanvaard. Deze Nederlandse opstelling vindt steun bij Italië, België en Luxemburg. Ook Duitsland voelt voor de Nederlandse zienswijze. De Nederlandse suggestie om de bevoegdheden van het samenwerkingsverband in principe ook buiten de grenzen van het voorliggende verdrag te kunnen uitbreiden zal worden onderzocht.