Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00188
21-07-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
CVP/WP/Inst. 4. Verslag vergadering Werkgroep Institutionele Vraagstukken, 21 juli 1950.

Voor onderlinge geschillen komt er een Hof van Arbitrage. Opnieuw ontspint zich een discussie over de Nederlandse zienswijze, uitgedragen door Spierenburg, dat de Raad van Ministers aanwijzingen dient te kunnen geven aan de HA, waar Monnet tegen is. Een compromis waarbij de HA autonoom is en tevens vanuit de Raad van Ministers aanstuurbaar, wordt nog niet gevonden.