Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00225
22-01-1954
Samenvatting
Brief (no. 777/38) Starkenborgh aan Beyen.

Vanuit Parijs wil Starkenborgh Beyen prepareren op een aanstaand bezoek van Spaak en Von Brentano aan Beyen in Den Haag. Achtergrond hiervan vormt de opvatting die Von Brentano op de Conferentie van Den Haag ventileerde inzake de rol van (nationale) parlementariërs t.o.v. de Assemblée ad Hoc. Verwachting is dat van de beide heren Von Brentano een nauwere band tussen parlementariërs en Comitée ad Hoc zal bepleiten. Daar zijn de Fransen, Duitsers, Belgen en Luxemburgers uiteindelijk tegen. Stachouwer steunt deze bedenkingen.