Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00296
27-04-1951
Actoren
concept-leidraad
Samenvatting
Duits agendavoorstel voor eerste zitting van de Interim-Commissie voor het Schuman-plan op 17-05-1951.

Het Auswärtiges Amt stelt aan Hallstein en Blankenhorn voor aan de orde te stellen:
1. Zetelkwestie
2. Schepping van een Europees territoir
3. Afspraken over voertaal
4. Samenstelling adviesorgaan
5. Onderzoek naar beschikkingsmacht over toedeling van "verknappten Rohstoffen" binnen het verdrag
6. Onderzoek, buiten het verdrag om, naar zeggenschap over kolentoebedeling en kolenexportprijzen door de Ruhrautoriteit
7. Voorbereiding aanname van personeel door de organen.

Van de Interim-commissie maakten deel uit: Monnet, Hallstein, Suetens, Spierenburg, Venturini, Wehrer.