Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00337
26-01-1950
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Benelux-memorandum (no. 6042) inzake de economische unie.

Dit memorandum vormt het antwoord van de Benelux-landen op de OEES-resolutie C(49)181. De Benelux-landen leggen hierin nogmaals hun principiële zienswijze op regionale economische samenwerkingsverbanden toe, a.h.v. de door de Benelux uit de drielandensamenwerking behaalde voordelen. Ook wordt een "routekaart" gepresenteerd naar een economische unie:
1. Douaneunie
2. Eenmaking van importheffingen
3. Regeling van commerciële en financiële betrekkingen
4. Regeling m.b.t. investeringen
5. Landbouwaangelegenheden
6. Afschaffing contingentering en subsidies
7. Regeling van sociale politiek