Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00364
24-06-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de middagbijeenkomst inzake het Schuman Plan op het Commissariat au Plan te Parijs.

Monnet zet uiteen dat niemand, ook niet de Franse delegatie, gebonden is aan de voorliggende ontwerptekst voor het verdrag. Evengoed wil hij de tekst geheim houden: niet meer dan 3 exemplaren worden per delegatie ter hand gesteld en de inhoud dient strikt beperkt te blijven tot de regeringen van de deelnemende landen. Hij wil vanaf 03-07-1950 de werkelijke onderhandelingen voeren, met kleine delegaties: 3-5 leden per land, die bijeen zullen komen in informele werkgroepen ad hoc.
Er volgt een eerste vragenronde met toelichtingen. Spierenburg heeft als enige gedelegeerde geen tijd gehad de stukken tevoren te lezen.