Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00095
06-1950
Samenvatting
Nota met betrekking tot het Schumanplan.
Het Schumanplan moet gezien worden als de eerste etappe van verdere economische en politieke Europese samenwerking. De samenvoeging van de markt voor kolen en staal zal leiden tot verdere economische samenwerking. Gezien de vitaliteit van de Belgische economie en het vooruitzicht van vrij verkeer van goederen, arbeid en kapitaal, zullen de voordelen van het Schumanplan groter zijn dan de eventuele nadelen. Daarom is het van belang dat de Belgische regering niet in de verleiding zal komen de onderhandelingen halverwege stop te zetten.