Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00142
13-1-1951
Actoren
Nota
Samenvatting
Opmerkingen vanuit de Belgische metaalindustrie naar aanleiding van de nota van 13-12-1950 met betrekking tot prijsegalisatie. (Document Vinck-Hirsch)

Voor zaken die niet direct betrekking hebben op de metaalindustrie worden de garanties vastgelegd in de nota van 07-12-1950 in herinnering gebracht.
Men klaagt erover de vraag naar steenkool te moeten verantwoorden en voelt zich hierdoor een slachtoffer van het egalisatieproces. Elke prijsverandering van steenkool moet gebeuren op het niveau van de kolenindustrie, en niet bij de afnemers.
Omdat de metaalindustrie in de overgangsperiode beperkt wordt door het aanbod van Belgische kolen, wordt gevraagd de gemeenschappelijke markt eerder in te laten gaan.
Tenslotte vraagt men ook schroot zonder enige beperking in de gemeenschappelijke markt onder te brengen.
Zie ook