Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00202
19-09-1945
Samenvatting
Notulen van de derde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Luxemburg op 18 en 19 september 1945. Franstalig verslag.
Met drie bijlagen: Sociale zekerheid; Metaalindustrie, steenkool en teruggave van door de Duitsers in beslag genomen goederen; Rivierscheepvaart.
Zie ook