Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00205
9-11-1945
Samenvatting
Vertrouwelijk rapport over de vierde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, gehouden op 23 en 24 oktober 1945 te Den Haag.
Tijdens de vergadering maakte de Belgische gedelegeerde zijn ongenoegen kenbaar t.a.v. een in Frankfurt tijdens een militaire conferentie genomen besluit om de omvang van de Duitse staalindustrie te halveren.