Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00212
01-05-1945
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum aan Ministerie van Buitenlandse Zaken over besprekingen tussen Lamping en de la Baume voorafgaand aan de eerste vergadering van de Raad van Economische Samenwerking.

Na ook Suetens bezocht te hebben, bezoekt De la Baume Lamping voorafgaand aan de vergadering over Nederlands-Frans-Beligsche economische samenwerking. Lamping wordt gevraagd naar de Engelse houding tegenover de besprekingen. De la Baume en Lamping bespreken de respectievelijke belangen van de landen in Duitsland en de manieren waarop een autarkische industriële politiek van de vier landen voorkomen kan worden. Betreft het eerste punt zal Lamping, met instemming van De la Baume, op de vergadering de vraag stellen welk grongebied bij deze besprekingen hoort.