Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00234
21-3-1946
Samenvatting
Franstalig, bij vlagen slecht leebaar.
Zevende vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Luxemburg op 19, 20 en 21 maart 1946.

Het werk van de verschillende commissies wordt besproken. De Raad vraagt de Commissie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid haar tekst van het Memoranum Americain te herzien en de amendementen te laten vervallen. De Commissie voor Industriële Contacten wordt gevraagd de nieuwe situatie en de consequenties daarvan in Duitsland te onderzoeken. De Raad besluit tot het oprichten van een speciale Commissie die het werk voor de Commissie van Douaneregelementen zal ondersteunen. Verontrusting is er over het gebrek aan overzicht op de export uit Duitse havens en de Raad stemt in met een resolutie van de Commissie voor Transport en Havenactiviteiten. De Raad concretiseert haar plannen en instructies voor de Commissie voor Industriële Contacten betreft gemeenschappelijke hulp en samenwerkingsverdragen.

De volgende vergadering is op 16 april 1946 te Den Haag.

Drie bijlagen: Resolutie betreft Rivierscheepvaart; en voorgestelde instructies van: Gemengde Commissie; Industriecommissie.