Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00235
22-3-1946
Samenvatting
Verslag van Tuyll van Serooskerken van de zevende vergadering Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Luxemburg op 19, 20 maart 1946.

Elvinger, hoofd van de Luxemburgse organisatie, uit officieel zijn teleurstelling, aansluitend bij Franse wrevel, over het gebrekkige resultaat van de Raad tot zover. Tot tevredenheid van Nederland deelt ook Frankrijk mede te willen wachten met het opstellen van perefenties in een entente regionale, om andere staten niet voor het hoofd te stoten. Als voorbereiding op de Conference for Trade and Employment zullen de landen hun eigen tariefoverwegingen opstellen en gezamenlijk afstemmen. Met steun van Suetens voorkomt de Nederlande delegatie dat de Raad op voorstel van De la Baume verder richting industriële belangenverweving beweegt. Frankrijk zal het tripartitebelang verdedigen in het Allied Control Council. Tevens bespreekt Van Serooskerken de positieve reacties op het aantreden van Spierenburg als vervanger van Lamping.
Zie ook