Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00237
23-5-1946
Samenvatting
Franstalig. Notulen van de achtste vergadering van de Raad, gehouden te Den Haag op 21, 22 en 23 mei 1946.

Ter voorbereiding op de World Trade Confrence worden een aantal zaken besproken. Er wordt besloten tot samenwerking tussen vier commissies met overlappende takenpaketten. Elk land gaat een eigen lijst voorbereiden met concessies en voorwaarden betreft de handelstarieven. Suetens benadrukt de verwevenheid tussen deze preferentiepolitiek en douanekwesties in de onderhandelingen.
Het tweede deel van de vergadering besteedt aandacht aan het werk van de verscheidene (sub-)commissies. Samenwerkingsstructuren tussen deze organen en de Raad worden besproken en vastgelegd. Spierenburg licht de gereserveerde houding van Nederland jegens de aan Duitsland opgelegde/op te leggen industriële maatregelen toe. Verschillende interventiemogelijkheden in de kwestie komen aan bod.