Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00248
05-05-1947
Actoren
Verslag
Samenvatting
Uiteenzetting van ambassadeur De la Baume over het Duitse vraagstuk voor de Conferentie in Moskou en notulen van een vergadering van de Raad in Genève.

Het Franse standpunt wordt uit de doeken gedaan, waarin aandacht is voor interventies om de industriële productie van Duitsland te beperken en controlemechanismen. Het belang van controle op Duitse steenkoolproductie wordt extra benadrukt. Ook behandelt het verslag plannen inzake Duitse demilitarisatie en de vluchtelingenproblematiek. De Franse zienswijze jegens Duitse economische reparatie wordt uitgebreid uit de doeken gedaan.

Daarna volgen notulen van een vergadering van de Raad in Genève.