Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00277
10-1-1947
Actoren
Verslag
Samenvatting
Enkele opmerkingen met betrekking tot de elfde vergadering van de Raad van Economische Samenwerking, gehouden te Luxemburg op 7 en 8 januari 1947.

De deskundigheid van Spierenburg in economische zaken wordt geroemd, maar recente veranderingen roepen vragen op over zijn geschiktheid als onderhandelaar en vertegenwoordiger. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de laatste vergadering waar Spierenburgs kennis over de I.T.O-conferentie en de Duitse kwestie tekort schoot. Cnoop Koopmans wordt voorgesteld als opvolger. Probleem kan hierbij zijn dat B.E.B. middels Spierenburg een positie in de onderhandelingen heeft verworven die zij wellicht niet van plan is af te geven. Verder wordt besproken welke rol Nederland kan spelen in het promoten van de tolunie onder Belgische sceptici. Ten slotte vertelt de brief over een incident tijdens het eerste diner.