Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nederlands verslag vergadering Commissie voor Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, Raad van Economische Samenwerking, 19-02-1946, Luxemburg.

Op verzoek van de Raad besprak de Commissie de Amerikaans proposals. Er valt van Nederlandse zijde niet veel bijzonders te melden over de vergadering.
Wel wordt ongenoegen geuit over de agressieve toon van de Belgische voorzitter Fuss wiens voorstellen werden afgewezen door de vergadering.

De Commissie steunde de proposals. Afgezien van enkele voorstellen tot kleine wijzigingen, had de Commissie weinig aan te merken op de bijgevoegde tekst.
Ten slotte wordt kort aandacht besteed aan de door de Belgen en Luxemburgers gewenste samenwerking.

Bijlage: Effectuation of Aims
Zie ook