Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00347
19-2-1946
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Raad van Economische Samenwerking, 19-02-1946, Luxemburg.

Namens de Raad vraagt Suetens de Commissie na te denken over een gezamenlijk beleid ten opzichte van de aankomende Conference for Trade and Employment. De door de Commissie geamendeerde tekst is opgenomen in de notulen.
De delegaties beloven spoedig gegevens inzake binnenlandse krijgsgevangen op te sturen.
Er volgt een uitgebreide discussie over de formeel-juridische aspecten van arbeidsmigratie en de sociale zekerheid die hiermee gemoeid is. Frankrijk is optimistisch over vrije arbeidsmigratie, maar België, Luxemburg en Nederland vragen aandacht voor mogelijke risico's, bijv. omtrent werkeloosheid.
De Commissie stelt middels een resolutie aan de Raad voor dat de delegaties elkaar op de hoogte houden van relevante arbeids- en sociale wetgeving, ten einde deze te kunnen harmoniseren.
De volgende vergadering wordt begin mei gehouden.
Zie ook