Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00348
17-6-1946
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Raad van Economische Samenwerking, 17-06-1946, Brussel.

Fuss start een discussie over het takenpakket en de naam van de Commissie ivm het Amerikaanse memorandum. Omdat het creëren van werkgelegenheid behoort tot algemeen economisch beleid en daarmee buiten de competentie van de Commissie valt, stelt hij voor de naam te veranderen tot 'Commissie van Sociale Samenwerking'. De Commissie stemt hiermee in. Tevens wordt het voorstel van Fuss aangenomen om een onderzoek in te stellen naar de al bestaande relevante bilaterale verdragen. Dit zal dienen om tot goede tripartiteakkoorden te komen.
De Fransen schijnen licht over hun beleid jegens de tewerkstelling van krijgsgevangen. Hier wordt gematigd positief op gereageerd, al vraagt Fuss nogmaals aandacht voor de economische gevaren van dergelijk beleid. Daarna is aandacht voor de wenselijke institutionele context van arbeidsmigratie.
Tot slot wordt gesproken over de moeilijkheden die gepaard gaan met het opstellen van een comperatieve studie naar sociaal beleid.

Bijlage: Reactie Raad op advies Commissie mbt Amerikaanse memorandum
Zie ook