Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00355
18-3-1946
Actoren
Notulen
Samenvatting
Franstalig.
Vergadering Commissie voor Internationale Verdragen, Raad van Economische Samenwerking, 18-03-1946, Brussel.

Voorzitter Elvinger wenst tot een gemeeschappelijk standpunt te komen voor de Conference for Trade and Employment. De Belgen presenteren hun studie naar het onderscheid tussen goede en slechte kartelvorming/verdragen. De Franse delegatie wil een voorstel indienen op de Conferentie waaruit blijkt dat kartels juist voordelig zijn voor handel. Spierenburg stemt hiermee in, maar dringt aan op een positieve ipv defensieve toon. De visie van de Commissie voor Landbouwcontacten komt kort aan bod.
Vervolgens is er discussie over de wenselijkheid van (internationale) controle versus nationale soevereiniteit. Nederland is tegen directe internationale controle.
De conclusies van de expertbijeenkomst (zie G00353) worden goedgekeurd. De overige delegaties leveren kritiek op een Frans stuk over het Amerikaanse memorandum. Een nieuwe, simpele tekst wordt opgesteld (zie bijlage).