Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00372
22-11-1945
Samenvatting
Nederlands verslag voorbereidende gesprekken voor vergadering Commissie voor Transport en Havenactiviteiten, Raad van Economische Samenwerking, 06-11-1945, Parijs.

De Nederlandse delegatie vindt de door de Fransen voorbereide questionnaire te vaag. De drie beschreven gesprekken in Parijs slagen erin de Fransen te overtuigen. Verder worden de Franse plannen toegelicht. Frankrijk wenst een quoteering van het havenveroer om de Franse beschadigde havens te beschermen. Schaepman ziet wel heil in een dergelijke concurrentiebeperkende maatregelen.
Schaepman is tevreden over de resultaten van de reis, die bovendien ook door de Fransen op prijs werd gesteld. Daarnaast werden ook enkele oude pijnpunten besproken. Schaepman geeft enkele strategische adviezen om de Fransen gustig te stemmen in bepaalde belangrijke kwesties. Hij is daarbij ongerust over het internationale optreden van Vonk, die velen tegen zich in het harnas jaagt.

De in het verslag genoemde bijlage (franse questionnaire) is niet bij het document gevoegd.
Zie ook