Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Vergadering van de Commissie voor Transport en Havenactiviteiten, Raad van Economische Samenwerking, 27-11-1945, Den Haag.

De vergadering is zonder veel opmerkelijkheden verlopen. De delegaties hebben gezamenlijk een questionnaire opgesteld. In Nederland zal deze worden voorgelegd aan de Kamers van Koophandel in Amsterdam en Rotterdam. Schaepman verwacht dat het lastig zal worden de havens te overtuigen van het belang van quotiëring. Wel heeft hij een uitzondering gesteld indien de Duitse havens de Nederlandse concurrentiepositie zouden bedreigen. Verder vraagt Schaepman aandacht voor de snel groeiende Belgische havenactiviteiten.

De in het verslag genoemde bijlage (questionnaire) is niet bij dit document gevoegd.
Zie ook