Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00564
27-02-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Uitkomsten besprekingen Fritalux.

Inmiddels is door de experts voortgang geboekt in de gesprekken over Fritalux. Toch staan nog enkele punten ter clarificatie open: de vrije uitwisseling van arbeidskrachten (een Italiaanse wens), dezelfde vrijmaking van handelsbelemmeringen voor agrarische producten, grondstoffen en industriegoederen (Nederlandse wens), is er nog geen overeenstemming inzake tarieven. Nederland wil het kalm aan doen richting Fritalux/Finebel.