Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00573
01-12-1949
Actoren
Brief
Samenvatting
Door Belgische delegatie verdedigde punten in Fritalux-besprekingen op 01-12-1949, voor Suetens.

Het Belgische standpunt wordt in 14 punten samengevat, waarvan de belangrijkste zijn
(4) Liberalisatie wordt geaccepteerd, met uitzondering van enkele producten.
(8) Er moet een besluit komen over wanneer de noodtoestand stopt.
(9) Onderscheid tussen de deelnemende landen moet worden vermeden.
(11) Producten met een tijdelijke licentie dienen aan quota te worden onderworpen.
(12) Er wordt een begin gemaakt met de verwijdering van de tariefmuren.