Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00785
11-07-1952
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Vierde zitting de Interim-Commissie voor het Schuman-Plan, 04/05-07-1952.
Bijlagen: Protocol voertaal EGKS; Verslag van de besprekingen van de Werkgroep voor de Raadgevende Vergadering; Concept voordracht leden Hoge Autoriteit; Concept voordracht leden Hof; Concept voordracht Advoctaten-Generaal; Procedure voordracht leden Hoge Autoriteit en Hof; Toepassing recht van lidstaten op instituties Gemeenschap; Verslag bijeenkomst 04/05-07-1952.