Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Samkalden geeft een overzicht van de wijzigingen die zijn aangebracht in de landbouwintegratienota van 04-08-1950. Deze zijn onder te verdelen in drie groepen:
a. Vereenvoudiging om onderhandelingen gemakkelijker te maken;
b. Meer nadruk op het vermijden van hoge prijzen, zonder daarbij één vaste Europese prijs te impliceren;
c. Vervanging van 'prijs' door 'prijspeil'.
Als de REA de nota aanvaardt dan moet zo snel mogelijk begonnen worden met de uitwerking van de instructie voor een delegatie.