Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Concept REA-nota betreffende de besprekingen inzake de Europese integratie.

Na indiening van het Stikker-Plan bij de OEES zijn door Pella en Petsche andere plannen opgesteld. Op dit moment wordt onderzocht hoe deze plannen enigszins te combineren zijn. Bij de besprekingen hierover heeft de nadruk gelegen op een Europese tariefzone, maar er zijn nog grote verschillen van mening en juridische problemen die opgelost moeten worden.