Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01056
01-12-1951
Samenvatting
Landbouwpool.
Frank heeft uit betrouwbare bron vernomen dat Pflimlin alleen met de Schuman-landen in zee wil gaan. Dit is een welbewuste politiek. Monnet heeft thans toegezegd aan de de landbouwpool mee te werken, nadat het Plan-Schuman is geratificeerd. Als argumenten worden genoemd dat er met andere landen toch niets te bereiken valt en dat de landbouwpool met name als een verlengstuk van het Plan-Schuman gezien moet worden.
Dit standpunt is voor Nederland zeer bezwaarlijk en in tegenstelling met de voor de toekomst vastgestelde politiek. Er zal veel afhangen van het Britse standpunt t.o.v. het Plan-Schuman.
Het oordeel van minister van Landbouw Camille Laurens schijnt niet zwaar te wegen, omdat hij zijn portefeuille niet vast in de hand heeft.
Zie ook