Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G01057
07-12-1951
Samenvatting
Landbouwpool.
Pflimlin zal aan de Franse regering een voorstel doen om op korte termijn een voorbereidende conferentie van de Schuman-landen bijeen te roepen, waarna de landen van de OEES voor een conferentie zullen worden uitgenodigd op basis van een in de voorbereidende commissie vastgestelde agenda. Deze inlichting klopt niet met wat Frank op 1 december schreef. Het blijkt, dat er intern nog verschil van mening bestaat. Het blijkt dat Monnet en Lamour een conferentie willen met enkel de Schuman-landen, terwijl Pflimlin alle OEES-landen wil uitnodigen.
T.a.v. de voorbereiding wil men naast de zes ook Engeland betrekken.
Zie ook