Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00013
3-10-1958
Samenvatting
6a. Benoeming voorzitter Euratom

Nederland kan akkoord gaan met de benoeming van Hirsch tot voorzitter van Euratom. Hoewel sommige ministers suggereren dit te koppelen aan een toezegging het onderzoekingscentrum in Nederland te vestigen, wordt hier uiteindelijk toch van afgezien.