Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00040
23-01-1959
Samenvatting
3f. De KSG

Blücher en Pothoff zullen de Duitse kandidaten voor de HA blijven. Aangezien het geen krachtige persoonlijkheden zijn, zou Spierenburg niet bereid zijn een herbenoeming te aanvaarden. Nederland wil tenminste één prominente Duitse en één zware Franse kandidaat voor de HA. Klompé stelt dat Nederland zich niet zonder meer moet neerleggen bij het geraken van de HA op lager niveau. Luns heeft dit langs diplomatieke weg al aan de orde gesteld.