Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
14. Voorstel van de Euratomcommissie met betrekking tot de oprichting van een Europese universiteit
(Nota van Cals, 27-01-1959, nr. 49164)

Cals heeft een voorstel uit Italië ontvangen dat ondersteund wordt door Duitsland en Luxemburg. Hierin wordt gesproken over de oprichting van een Europese universiteit en de vorming van een Europese raad voor het hogeronderwijs die aan faculteiten of instituten het predikaat 'Europees onderwijsinstituut' kan geven. Nederland wijst het voorstel af, omdat de moeilijkheid is dat men deze kwesties niet benadert vanuit de wetenschappelijke wereld, maar vanuit Euratom. Nederland wil dat een op te richten Europese universiteit buiten de Euratom- en EEG-sfeer wordt gebracht. Unanimiteit is in dit geval van toepassing in de besluitvorming. Klompé vindt dat een Europese universiteit langzaam opgebouwd moet worden, waarbij begonnen dient te worden met een nucleaire opleiding met iets erom heen, waarbij dan de andere onderdelen langzaam zullen groeien. Verwacht wordt dat Frankrijk eveneens niet zal kunnen instemmen met het Italiaanse voorstel. Cals benadrukt het belang "erbij te blijven" en het doen van tussenvoorstellen. Wat betreft de nucleaire opleiding vindt hij dat het wenselijk is als deze in de buurt van het Euratom-researchcentrum komt. Italië zou graag het centrum en de universiteit binnen halen. Als dat lukt, zijn ze bereid met de vestiging van de zetels van EEG en Euratom in Brussel.