Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00044
27-02-1959
Samenvatting
3i. Euratom en de Europese Universiteit

Luns deelt mee dat het EC-lid Sassen nog een mogelijkheid ziet dat het researchcentrum van Euratom in Petten zal worden gevestigd. Wat de Europese universiteit betreft, heeft Luns laten weten dat Nederland tegen een dergelijke instelling is, dat deze beperkt moet worden tot een nucleaire opleiding en dat deze niet aan de EEG gekoppeld mag worden. Luns vraagt de raad om wat armslag, maar Cals is daarop tegen. Luns stelt dat als Nederland op alle punten wil vasthouden, wellicht straks niets weet te bereiken. Cals is bang dat men bij de Europese gemeenschappen gaat spreken over zaken waar men geen verstand van heeft. De raad concludeert als volgt:
- De pogingen om het researchcentrum van Euratom in Nederland te vestigen zullen hernieuwd worden;
- Het afwijzende Nederlandse standpunt ten aanzien van de oprichting van een universiteit blijft gehandhaafd.