Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00061
19-03-1959
Samenvatting
3b. Europese Gemeenschappen

Luns doet verslag van het overleg in Brussel. Gesproken is over het rapport van de EC inzake de vrijhandelszone. Namens Benelux is kritiek geuit. Besloten is een nieuwe commissie uit vertegenwoordigers van de zes landen in te stellen onder leiding van een lid van de EC. Wat de zetel van de EEG betreft, heeft Italiƫ voorgesteld als voorlopige oplossing voor drie jaar Brussel te aanvaarden. Over de zetelkwestie is men het echter niet eens geworden. De benoeming van een nieuwe Hoge Autoriteit is uitgesteld. Over de Europese universiteit is niet gesproken. Wel heef Luns aan Pella laten weten dat Nederland bereid is na te denken over Florence als zetel van een universitaire instelling en dat Nederland steun verwacht voor de vestiging van het researchcentrum van Euratom in Nederland.