Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3b. Informeel contact met Nederlandse leden van Europese commissies

De Quay deelt mee dat het voorstel is gedaan om regelmatig contact te leggen tussen Mansholt, Sassen en Spierenburg en de nauw bij het beleid van de EG betrokken ministers, bijvoorbeeld via gezamenlijke maaltijden. De raad stemt hiermee in.