Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3a. Onderhandelingen inzake onderzoekscentrum Euratom
(Brief van Luns, 3-11-1959 no. 151225 met bijlagen)

Klompé is bang dat als Nederland ingaat op de suggestie om tot associatieovereenkomsten met Euratom te komen, beetgenomen wordt. Nederland heeft steeds op het standpunt gestaan dat het Euratomcentrum in Petten gevestigd moet worden. Luns stelt voor dat in het geval de overeenkomst met Euratom zeer beperkt zou uitvallen, Nederland opnieuw zal overwegen of de zaken in Petten geheel aan Euratom zullen worden aangeboden. Richting de Kamer stelt Zijlstra voor om zich in dit stadium van onderhandelingen in de grootst mogelijke vaagheid te hullen.