Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
10. Bespreking met Euratom over Petten
(Brief van de voorzitter van de Commissie voor Atoom Energie, 16-11-1959, nr. 131345)

Luns zal op 2 december een gesprek met Hirsch hebben. Luns zal dan benadrukken dat Nederland recht heeft op vestiging van het onderzoekcentrum van Euratom in Petten. Nu dit door de overeenkomst over Ispra anders is gelopen en van de zijde van Euratom toen onderscheid is gemaakt tussen de vestiging van twee onderzoekscentra en het geven van opdrachten aan andere research-instituten, zal Euratom deze toezegging moeten nakomen. Dit betekent dat ernaar gestreefd zal worden dat in Petten een Euratomcentrum komt met algemene competentie en dat er naast Ispra en Petten geen andere algemene centra komen. Euratom zal het grootste deel van de exploitatiekosten van de hoge-fluxreactor dienen te betalen.