Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5a. Versnellingsvoorstellen van de EEG

Er wordt tijdens de Ministerraad een nieuwe nota rondgedeeld, waarin het Nederlandse standpunt ten aanzien van de versnelling van de EEG positiever is geformuleerd. Duitsland wil niet aan versnelling van de landbouwsector, wat voor Marijnen niet aanvaardbaar is. Besloten wordt dit standpunt via de ambassade over te brengen. Duidelijk is dat de Ministerraad vindt dat er waarborgen moeten worden gegeven dat op landbouwgebied verdere substantiéle voortgang wordt gemaakt om de discrepantie tussen de versnelling en de achterstand bij de uitvoering van de landbouwparagraaf te verminderen.
Zie ook