Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
L00194
02-05-1960
Samenvatting
2a. Versnelling van de EEG

Nederland heeft gesproken met vier leden van de EC, hetgeen een nuttige exercitie is geweest: de EC deelde de mening van Nederland dat landbouw niet buiten de versnelling dient te vallen. Zijlstra benadrukt het belang dat de EC-leden begrepen hebben dat Nederland wel voor de EEG is, maar dat zij ook openheid naar buiten wil houden. Marijnen verwacht overigens dat de besprekingen op een impasse uitlopen, vanwege de Duitse onwil om de landbouw erbij te betrekken.
Zie ook