Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1. Activiteit van EEG-ambtenaar inzake Togo

De Pous heeft met Samkalden gesproken over het standpunt van Nederland in de EEG met betrekking tot de voortzetting van de associatie van Togo met de EEG. Marijnen deelt mee dat de functionaris van de EEG, mr. Van der Lee, verschillende kamerleden heeft opgebeld om hen in te lichten over het standpunt van de Nederlandse vertegenwoordiger in de vergadering van de plaatsvervangers van de ministers. Dit kan niet de bedoeling zijn. Marijnen zal hierover nader contact opnemen met Mansholt.
Zie ook