Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Voorbereidingen van de beslissingen in de EEG-raad in december 1963

Het grootste gedeelte van de discussie was gewijd aan de vaststelling van een aantal nieuwe landbouwreglementen, de graanprijzen en het mandaat voor de Kennedy-onderhandelingen. Tevens wordt gesproken over de vraag hoe het staat met de controle van de geldmiddelen. Nederland dient dit punt in de EEG aan de orde te stellen. Parlementaire controle is nodig. Spierenburg stelt voor dit punt bij de besprekingen omtrent de fusie van de drie executieve commissies aan de orde te stellen, maar Hartogh is tegen. Hij vreest dat de Fransen tegen deze koppeling zijn, zodat men de kans loopt dat van de fusie ook niets terecht komt.