Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Vergadering van de EEG-raad van 10 t/m 12 november 1964 o.a. versnellingsvoorstellen van de EEG-commissie en de Kennedyronde
(Brief van Luns, 3-11-1964, nr. 165003 met bijlagen en brief van Andriessen, 5-11-1964, nr. 14466).

De REZ kan zich vinden in de conclusies van de CoCo ter zake. Vervolgens wordt ingegaan op de Nederlandse conjuctuurpolitiek en de opvattingen van Marjolin hierover. Daarna gaat de REZ in op de Kennedyronde, in het bijzonder de voorstellen van de EC voor de gemeenschappelijke exceptielijst. Spierenburg deelt mee dat president De Gaulle binnenkort een besluit zal nemen over de houding van de Franse delegatie in de EEG-raad van 10 tot 12 november. Hij verwacht dat Frankrijk niet verder zal gaan dan een niet-bezetten uit de EEG. Niemand verwacht dat Frankrijk uit de EEG zal treden. Onduidelijk is hoe sterk de stroming is die een datum wil vaststellen voor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke landbouwmarkt. Wat de excerptielijst betreft wordt besloten het voorstel van de EC te kunnen aanvaarden. De besprekingen over de fusie van de uitvoerende commissies zitten volkomen vast. Men kan niet tot compromissen komen, die voor de Franse regering aanvaardbaar zijn.