Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. De crisis in de EEG
(Brieven van De Block, 13-09-1965, nrs. 145393 en 145413 en van 14-09-1965, nr. 146477, met bijlagen)

a.) Algemene oriëntatie en te volgen procedures met betrekking tot de crisis in de EEG

Binnen de EC en daarbuiten bestaat het gevoelen om als vijf landen één blok te vormen tegenover Frankrijk. Vooral de persconferentie van De Gaulle heeft kwaad bloed gezet. De Nederlandse regering wil geen compromis overwegen en wil dat de gewone bijeenkomsten van de EEG-raad gewoon zullen doorgaan. Op geen enkele wijze zal aan Frankrijk concessies moet worden gedaan, terwijl tegelijk gepoogd zal worden Frankrijk weer aan tafel te krijgen. Over de positie van de EC, het EEG-verdrag, de Kennedyronde en de landbouwpolitiek zal men dan alleen in algemene zin kunnen spreken.