Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2d. Euratom

De Pous heeft met Hirsch gesproken over de vestiging van een Euratomcentrum in Petten. Hirsch bleek in beginsel eens te zijn met het standpunt van De Pous. Het is de bedoeling dat Euratom op grond van te sluiten overeenkomst een werkelijk onderzoekscentrum in Petten vestigt. Zijlstra vestigt de aandacht op het politieke element, namelijk dat Nederland geen enkele vestiging van de drie Europese Gemeenschappen heeft gekregen. Dit kan als extra argument dienen.