Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voorbereiding van bespreking van premiers van de Zes in Bonn
(Nota van Van Houten 14-04-1961, nr. 2723, met diverse bijlagen)

In de nota van Van Houten wordt het standpunt losgelaten dat de instelling van politiek overleg van de Zes op het niveau van premiers wordt afgewezen als deze zonder Engeland zou plaatsvinden. Hij wil dat Nederland als concessie voor een dergelijk politiek overleg de toetreding van Engeland tot de EG eist. Marijnen heeft hier bedenkingen bij, omdat de landbouw en de gemenebestbetrekkingen er dan buiten zouden vallen, iets wat voor Nederland moeilijk zou zijn.Zijlstra meent echter dat de uitnodiging om Engeland uit te nodigen tot toetreding algemeen te houden. Verder dient men in Bonn eerst een politieke overeenstemming te hebben bereikt. Van Houten wijst erop dat men te doen heeft met twee autoritaire figuren, De Gaulle en Adenauer, dus is het van belang al bij het vooroverleg een strak beleid te volgen. De Pous benadrukt nogmaals het belang om de toetreding van Engeland als voorwaarde te stellen. Besloten wordt dat over dit punt nog nader overleg wordt gevoerd.
Zie ook